Digital hantering av ostrukturerad information

DocCom lösningen heter MoveDoc och den är framtagen för att fånga, tolka, bearbeta och hantera ostrukturerad information som t.ex klientdata i form av dokument av olika slag, brev och inkommande filer från kunder.

 

Effektivare affärsprocesser med digitalt arkivsystem

DocCom lösnnig heter FindDoc och är framtagen för att samla all verksamhetskritisk information i ett professionellt digitalt arkiv för ökad effektivitet och säkerhet kring information. Ett digitalt arkivsystem ger oanade möjligheter att t ex ”goggla" företagsinformation, knyta samman information, dela information och starta automatiska processer med larmfunktioner.

 

Direktkontering av leverantörsfakturor

Vår lösning heter InvoiceDoc och den är framtagen för att fånga, tolka, bearbeta och hantera fakturor. En lösning som automatiskt tolkar väsentlig information från leverantörsfakturor direkt in i ert ekonomisystem.

 

Bättre kontroll med elektroniskt attestsystem

DocCom lösning heter FlowDoc och den gör att man på en ekonomiavdelning skannar in alla leverantörsfakturor som sedan via ett digitalt attestsystem ålägga berörd person att attestera de ankomna leverantörsfakturor via ett webb-baserat gränssnitt med koppling till ekonomisystemet. Allt  för snabbare och effektivare hantering av leverantörsfakturor.

 

Automatisk tolkning av affärsdokument

DocCom lösning heter SendDoc och den vänder sig till företag som är i behov av att fånga, tolka, bearbeta och hantera strukturerad information som t ex avtal, följesedlar, beställningar, fraktsedlar, reklammationer, ansökningar mfl.